Category: solar

Read More

Šta su Solarni Paneli?

Solarni paneli ili kako se još populano nazivaju i PV paneli, koriste se za pretvaranje sunčeve svetlosti, koja se sastoji od čestica energije zvanih “fotoni”, u električnu energiju koja se može koristiti za napajanje električnih opterećenja. Pored stvaranja električne energije, solarni paneli se koriste i za daljinsko napajanje kabina, telekomunikacionu opremu kao i daljinsko ispitivanje.

Solarni paneli i energija koju proizvode predstavljaju najčistiji oblik energije koja se danas proizvodi, bez štetnih efekata na okolinu.

Kako Rade Solarni Paneli?

Solarni paneli prikupljaju čistu obnovljivu energiju u obliku sunčeve svetlosti i pretvaraju tu svetlost u električnu energiju koja se zatim može koristiti za snabdevanje električnom energijom. Solarni paneli se sastoje od nekoliko pojedinačnih solarnih ćelija koje se same sastoje od slojeva silicijuma, fosfora (koji obezbeđuje negativno naelektrisanje) i bora (koji obezbeđuje pozitivno naelektrisanje). 

Fotonaponski Efekat

Solarni paneli apsorbuju fotone i pri tome pokreću električnu struju. Rezultujuća energija generisana od fotona koji udaraju o površinu solarnog panela omogućava da se elektroni izbace iz svojih atomskih orbita i puste u električno polje koje stvaraju solarne ćelije koje zatim povlače ove slobodne elektrone u usmerenu struju. Ceo ovaj proces je poznat kao fotonaponski efekat.

Snaga se zatim povlači iz baterije u invertor, koji pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu struju (AC) koja se može koristiti za sve uređaje naizmenične struje.

U solarnim aplikacijama van mreže, baterija, kontroler punjenja i u većini slučajeva inverter su neophodne komponente. Solarni niz šalje struju jednosmerne struje (DC) kroz kontroler punjenja do baterije. Snaga se zatim povlači iz baterije u invertor, koji pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu struju (AC) koja se može koristiti za uređaje bez jednosmerne struje. Uz pomoć invertera, nizovi solarnih panela mogu biti dimenzionisani tako da zadovolje najzahtevnije zahteve električnog opterećenja. AC struja se može koristiti za napajanje opterećenja u kućama ili poslovnim zgradama, rekreativnim vozilima i čamcima, udaljenim kabinama, vikendicama ili domovima.

Prednosti Solarnih Panela?

Solarni paneli vam mogu omogućiti život van mreže odnosno da budete potpuno nezavisni od dešavanja kao što je nestanak struje ili još veća energetska kriza, a pored toga možda najveća korist koju biste uživali od korišćenja solarne energije je to što je ona i čist i obnovljiv izvor energije. Sa pojavom globalnih klimatskih promena, postalo je važnije da učinimo sve što možemo da smanjimo pritisak na našu atmosferu usled emisije gasova staklene bašte. Solarni paneli nemaju pokretne delove i zahtevaju malo održavanja. Čvrsto su građeni i traju decenijama kada se pravilno održavaju.

Ono što je jako važno, od prednosti solarnih panela i solarne energije je da, kada sistem plati svoje početne troškove instalacije, električna energija koju proizvodi tokom preostalog životnog veka sistema, koji može biti čak 15-20 godine u zavisnosti od kvaliteta sistema, apsolutno je besplatno!

Kako Zaraditi od Solarnih Panela?

Kada ugradite solarne panele na vašu kuću, ili napravite solarnu elektranu, višak energije koju naprave paneli, možete da skladištite u mreži. Ugradnja solarnih panela je investicija koja se u današnje vreme energetske krize može isplatiti u roku od 5 do 10 godina u zavisnosti od jačine solarnih panela koju ugradite. Ako koristite manje energije nego što proizvodi vaš solarni električni sistem, taj višak skladištite u mreži i koristite ga kada imate veću potrošnju, takođe viškovi se prenose iz meseca u mesec!

Saznajte više uz proračun!

Read More

Šta su Solarne Elektrane?

Solarna elektrana je najefikasniji i najčistiji obnovljivi izvor energije. Solarne elektrane su postale vrlo važne u očuvanju naše planete i iz tog razloga se u mnogim zemljama koriste za stvaranje električne energije. Glavna prednost korišćenja ove vrste obnovljive energije je to što nema štetnih emisija i što solarne elektrane štite našu okolinu. Pored toga, bilo koje zemljište možemo koristiti kao lokaciju za izgradnju solarne elektrane.

Kako Rade Solarne Elektrane?

Solarni panel koji je sastavna komponenta svake solarne elektrane se sastoji od niza solarnih modula, od kojih se svaki sastoji od nekoliko stotina ili čak hiljada pojedinačnih dioda zvanih PV ćelije. Ove ćelije imaju funkciju da pretvore sunčevu energiju u električnu i ovaj proves se još popularno naziva fotonapon. Kada su izložene direktnim zracima sunca, ove ćelije stvaraju mali napon na svojim terminalima. Ova razlika potencijala uzrokuje da elektroni u jednom delu kola teku ka drugom delu gde mogu da obavljaju vredan posao. Količina naelektrisanja koja teče zavisi od toga koliko svetlosti pada na modul.

Kako više fotona udara u modul, više naelektrisanja se kreće okolo unutar diode, stvarajući tako veće struje. Ali postoji samo toliko elektrona dostupnih za kretanje; na kraju će se sve potrošiti. U ovom trenutku ne dolazi do daljeg kretanja elektrona jer je broj slobodnih elektrona potrošen. Sve dok dovoljno sunčeve svetlosti nastavlja da pada na modul, novi elektroni nastavljaju da se pojavljuju na njegovoj površini. Na kraju, kada nestane zaliha elektrona, izlaz prestaje da raste.

Ukupna količina električne energije koju proizvede solarna elektrana zavisi od dva faktora, a to su: 

  • Koliko sunčeve svetlosti padne na modul solarnog panela tokom bilo kog perioda i koliko panel iskoristi tu dolaznu svetlost
  • Efikasnost se meri u smislu efikasnosti konverzije snage. PCE meri procenat upadne svetlosti pretvorene u upotrebljivu električnu energiju.

Koliku Energiju Mogu da Proizvedu Solarne Elektrane?

Pošto je svaki sistem PV modula drugačiji, teško je odrediti i izračunati tačan izlaz solarnog panela ili koliko električne energije može da proizvede solarna elektrana

Idealno mesto za početak je razumevanje parametara koji zaslužuju sistem solarnih elektrana i njegovu snagu. Solarni panel može da proizvede bilo gde između 250W i 400W. Ove brojke zavise od različitih varijabli koje utiču na efikasnost solarne elektrane.

Ako na primer vaša solarna elektrana ima panele koji rade na temperaturi od 25℃ i imaju 1000W sunčeve svetlosti po m2 koji udara na solarnu elektranu, u ovom slučaju vaši solarni paneli od 300W će proizvoditi električnu energiju od 300W. Što znači da vaša solarna elektrana može da iskoristi pun kapacitet.

Da biste izračunali izlaz energije koju može da proizvede solarna elektrana, trebalo bi da uzmete u obzir različite faktore kao što su sunčani sati u vašem području, veličina solarnog panela i efikasnost jednog solarnog panela. 

Koliko je Panela Potrebno za Solarnu Elektranu?

Jedno od najčešćih pitanja koje dobijama od naših klijenata jeste, koliko im je potrebno panela da bi izgradili svoju solarnu elektranu. Ovakva pitanja su vrlo kompleksna i pre svega se odnose na potrebe koju solarna elektrana treba da ispunu odnosno koliko električne energije je potrebno klijentu.

Pre svega za izgradnju elektrane je potrebno da znamo više o vašim energetskim potrebama kako bi mogli da vam damo precizniju procenu o izgradnji i implementaciji solarne elektrane. Najbolje mesto za početak je da procenite svoju trenutnu potrošnju energije na osnovu ranijih računa za struju. Podaci o prethodnom korišćenju su najbolja osnova za određivanje koliko panela će vam trebati za vašu solarnu elektranu.

Saznajte više uz proračun!