Off-grid, nezavisni solarni sistemi ili baterijski sistemi mogu generisati dovoljno električne energije za potrebe vašeg objekta, bez oslanjanja na distributivni sistem električne energije. Ovakav sistem vam omogućava da se potpuno isključite sa mreže, ali u ovom slučaju će vam biti potreban sistem koji je dovoljno jak da podrži individualne potrebe za električnom energijom vašeg objekta. Postojanje baterije u kojoj se skladišti električna energija je neophodno za funkcionisanje ovakvog sistema usled nepostojanja distributivnog sistema električne energije.
 

Gde se koriste baterijski solarni sistemi?

SOLAR

Baterijski, nezavisni solarni sistemi se najčešće koriste na lokacijama gde ne postoji distributivni sistem električne energije ili u područjima gde su česte vremenske nepogode koje mogu izazivati prekide u radu distributivnog sistema električne energije. Ovakvi sistemi se najčešće koriste za vikendice, salaše, plovna vozila, kampove, kuće u nenaseljenim ili ruralnim područjima ili za potrebe hitnih i vanrednih situacija. U tom slučaju, ugradnja baterijskog solarnog sistema vam može obezbediti potrebnu električnu energiju.

18-min
home-3_01-2

Koje su komponente baterijskog solarnog sistema?

Energija koju solarni paneli prikupljaju od sunčevih zraka se usmerava u bateriju koja je skladišti dok vam ne zatreba. Ovaj solarni sistem vam omogućava potpunu funkcionalnost objekta  i nezavisnost u odnosu na distributivni sistem električne energije

Solarni paneli – Najvažnija komponenta svakog solarnog sistema su solarni paneli koji prikupljaju energiju sunca i konvertuju je u električnu energiju.
Kontroler punjenja – Kao druga veoma važna komponenta svakog solarnog sistema, solarni kontroler punjenja je uređaj koji reguliše energiju koju proizvode solarni paneli, tako da ne preopterećuje bateriju.
Baterije – Imaju zadatak da skladište električnu energiju koju vaš solarni sistem proizvodi.
Invertor – Ima ulogu da pretvori energiju koja dolazi iz baterija (DC energija) u energiju koju možete koristiti za vaše potrebe (AC energija).

Solarni Panel

Najvažnija komponenta svakog solarnog energetskog sistema su solarni paneli koji prikupljaju energiju sunca i pretvaraju je u električnu energiju.

Baterija

Baterije imaju zadatak da skladište električnu energiju koju vaš solarni sistem proizvodi.

Kontroler

Solarni kontroler punjenja je uređaj koji reguliše energiju koju proizvode solarni paneli tako da ne preopterećuje bateriju. Ovo je važna komponenta svakog solarnog energetskog sistema.

Invertor

Inverter ima ulogu da pretvori energiju koja dolazi iz solarnih panela (DC energija) u energiju koju možete koristiti za vaše potrebe. (AC energija).

Prednosti baterijskog solarnog sistema?

energy

Osnovna prednost ovog solarnog sistema jeste što u slučaju nestanka ili restrikcija električne energije vaš baterijski sistem ostaje potpuno nezavisan jer se energija skladišti u baterijama. Instaliranje baterijskog solarnog sistema u vašem objektu obezbedilo bi vam nezavisnost kada je u pitanju akumulacija energije. Pošto ovaj sistem koristi solarnu energiju za punjenje baterije, a zatim tu energiju dalje koristi za napajanje potrošača u objektu, više ne biste morali da brinete o funkcionisanju uređaja tokom oluja, grmljavina, nestanka struje  ili drugih faktora koji imaju potencijal da ometaju rad distributivnog sistema električne energije oštećenjem dalekovoda ili povećanjem potražnje za energijom.

 

Instalacija baterijskih solarnih sistema je jednostavnija u odnosu na instalaciju mrežnih solarnih sistema, a naš tim je uvek dostupan da vam pruži sve neophodne informacije koje su vezane za ovaj solarni sistem.

Nepristupačna područja su podložna čestim nestancima struje, pa je zbog toga lokalno stanovništvo često ugroženo. Zbog manjka infrastrukture, povezivanje na distributivni sistem električne energije je veoma skupo, a u nekim slučajevima i potpuno nemoguće. U takvim oblastima, baterijski solarni sistemi pokazuju se kao najprofitabilnija opcija.
Takođe ovi sistemi su vrlo ekonomični i štite sredinu od zagađenja kao i svi ostali solarni sistemi. Zato ugradite zelenu energiju na vreme, uštedite novac i sačuvajte vašu okolinu.