Reference

REFERENCE

Banatsko Novo selo

Ugrađena dva solarna sistema u obejkat, sistem od 10kW on-grid radi sopstvene proizvodnje električne energije i paralelan rad sa električnom mrežom. Ova elektrana donosi uštedu u domaćinstvu u pogledu smanjenja troškova za električnu energiju. Sistem 3kW off-grid ugrađen kako bi objekat ostao napojen kada je električna mreža van funkcije, omogućava rad osnovnih potrošača u objektu za vreme nestanka napajanja.

Beograd

Elektrana montirana na ravnom krovu firme, elektrana snage 140kWp postavljena radi napajanja firme solarnom energijom i smanjenja troškova za električnu energiju. Postavljena na posebnu konstrukciju od aluminijuma sa betonskim tegovima namenjenu za ravan krov.

Nova Varoš

Ukupno je postavljeno 140 kW solarnih panela. Na krovu firme, koji je pokriven trapeznim limom, postavljena je solarna elektrana snage 100 kW koja je privremeno povezana na električnu mrežu putem limitatora. Na krovu farme postavljena je solarna elektrana snage 30 kW, dok je na krovu domaćinstva koji je pokriven crepom postavljena solarna elektrana snage 10 kW, ova elektrana je povezana kao kupac-proizvođač.

Gospođinci

Na poljoprivrednom gazdinstvu je postavljeno 60 kW solarnih panela na krovu pokrivenom trapeznim limom, što je idealna podloga za njihovu montažu. Paneli su povezani na 3 različita invertora, čime se formiraju ukupno 3 elektrane. Prva elektrana ima snagu od 35 kW i povezana je na elektro mrežu kako bi se sva proizvedena električna energija prodavala. Druge dve elektrane imaju snage od 12 kW i 13 kW i povezane su na brojila domaćinstava i prodavnica kao kupci-proizvođači kako bi se ostvarila ušteda na računima.

Niš

Na krovu restorana, koji je pokriven trapeznim limom, postavljena je solarna elektrana snage 40 kW. Elektrana je privremeno povezana na električnu mrežu putem limitatora sve dok investitor ne stekne status kupca-proizvođača. Na taj način, investitor ostvaruje uštedu od trenutka kada je elektrana montirana, a nakon što se poveže kao kupac-proizvođač, dodatnu uštedu ostvaruje izvozom viška električne energije u
mrežu i njegovim ponovnim korišćenjem po nižoj ceni.

Obrenovac

Na krovu autoperionice u Obrenovcu postavljena je solarna elektrana snage 30 kW. Specijalna konstrukcija omogućava fiksiranje panela na krov koji je pokriven leksanom, odnosno polikarbonatnim pločama. Elektrana je povezana preko limitatora kako bi smanjila potrošnju električne energije tokom dana kada je perionica najviše u upotrebi. Limitator reguliše proizvodnju elektrane prema trenutnoj potrošnji u objektu.

Ovča

Na krovu domaćinstva pokrivenog crepom montirana je mala kućna solarna elektrana snage 10 kW. Elektrana je povezana kao kupac-proizvođač kako bi se smanjili računi za električnu energiju. Zbog oblika i veličine krova, paneli su postavljeni u dva vertikalna reda i jedan horizontalni red. Ovako je postignuta optimalna raspodela panela radi maksimalnog iskorišćenja solarnog potencijala.

Zaovine

Na kamenitom terenu pod nagibom postavljena je solarna elektrana snage 30 kW. Betonske stope su izlivene kako bi se stvorila čvrsta osnova za montažu aluminijumske konstrukcije i panela. Koriste se bifacijalni paneli koji imaju sposobnost generisanja električne energije sa obe strane panela. Elektrana je povezana na električnu mrežu radi prodaje celokupne proizvedene električne energije. Ovaj sistem omogućava optimalno iskorišćavanje sunčeve energije i efikasnu proizvodnju električne energije.

Požarevac

Ukupno je montirano 70 kW solarnih panela. Solarna elektrana snage 50 kW je postavljena na zemlji, sa izlivenim betonskim stopama kao osnovom. Dve elektrane, svaka snage 10 kW, su postavljene na krovu domaćinstva i krovu firme. Sve tri elektrane su povezane kao kupci-proizvođači na postojeća brojila, što omogućava da se proizvedena električna energija koristi unutar objekata i ostvari ušteda na računima.

Ležimir

Elektrana montirana na zemlji, snage 30kW. Izlivene betonske stope na koje se montirala aluminijumska konstrukcija i paneli. Montirani bifacijalni paneli koji imaju mogućnost proizvodnje energije sa obe strane panela. Elektrana povezana na apartmane u neposrednoj blizini preko limitatora dok ne stekne status kupca proizvođača.

Slovačka 750kW na zemlji

Demontaža starih panela i stare drvene konstrukcije. Montaža novih panela i nove aluminijumske konstrukicje. Demontirano 470 stolova sa ukupno 5640 panela i na njihovo mesto montirano 470 stolova sa ukupno 1410 novih panela.