Reference

REFERENCE

Pogledajte sve reference na jednom mestu: 

Ovde možete preuzeti dokument koji sadrži informacije o malim elektranama: Male elektrane

Ovde možete preuzeti dokument koji sadrži informacije o velikim elektranama: Velike elektrane

Kucura 75MW

U naselju Kucura gradi se solarna elektrana snage 75 MW, koja će integrisati pet manjih jedinica nazvanih “Sunčica 1”, “Sunčica 2”, “Sunčica 3”, “Sunčica 4”, “Sunčica 5”. Sve jedinice su međusobno jednake i svaka od njih sadrži 21,800 solarnih panela tipa “HN21-66HT690W” od “Hanersun Technology”, sa ukupnom priključnom snagom od 15,042 kWp. Invertori su modela “SG350HX” od “Sungrow” (350 kW svaki), a povezivanje sa mrežom će biti realizovano prema uslovima koje propisuje “Elektrodistribucija Srbije” d.o.o., Beograd, ogranak “Elektrodistribucija Sombor”. Ovaj projekat predstavlja značajan doprinos proizvodnji održive energije u regionu.

Šid 6MW

Lokacija elektrane je u opštini Gibrarac.
Elektrana će koristiti solarne panele tipa “MONO UL-665M-132HV” proizvođača “ULICA SOLAR” snage 665 Wp. Ukupno će biti postavljeno 8892 panela, čija će ukupna priključna snaga biti 5913,18 kWp. Za konverziju električne energije koristiće se 43 invertora tipa “FUJI SUN – 110K – G03” proizvođača “Fuji Solar”, svaki snage 110 kW.

Elektrana će biti povezana na električnu mrežu prema specifičnostima projekta i uslovima za priključenje. 

Ovaj projekat ima za cilj doprinos proizvodnji električne energije putem solarnih izvora i predstavlja značajan korak ka održivoj energetskoj budućnosti.

Salaš Crnobarski 2,8 MW

Projekat u mestu Salaš Crnobarski – solarni kompleks snage 2,7 MW. Ovaj projekat predstavlja spoj tehnologije i održivosti.Salaš Crnobarski Solarni Kompleks, snage 2,7 MW, integriše tri jedinice:

SE SC001: 1376 solarnih panela “RISEN ENERGY” 665Wp, ukupno 915,04 kWp, inverter “Solar Huawei” 60kW, teoretski izlaz 960 kW.

SE Solar Salaš 2: 1539 solarnih panela, ukupno 1023,435 kWp, inverter “Sungrow” 110kW, teoretski izlaz 990 kW.

SE Solar Salaš 3: 1170 solarnih panela, ukupno 778,05 kWp, inverter “Sungrow” 110kW, teoretski izlaz 660 kW.

Ova integracija solarnih sistema predstavlja našu posvećenost korišćenju obnovljivih izvora energije kako bismo doprineli očuvanju životne sredine i obezbedili pouzdano snabdevanje električnom energijom. Verujemo da će ovaj projekat imati pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i doprineti globalnim naporima ka održivijoj budućnosti.

Temerin 1,1 MW

Solarna elektrana “eSUN SOLUTIONS 1” u Temerinu predstavlja modernu platformu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Ova elektrana opremljena je sa 8 invertora SG-125CX-P2 i 1606 Ulica Solar MONO UL-665-123HV solarnih panela. Ukupna naizmenična snaga ove elektrane iznosi 1067,99 kW, dok je ukupna jednosmerna snaga stabilnih 1000 kW. Smeštena u Temerinu, ova solarna elektrana doprinosi lokalnom snabdevanju električnom energijom, pružajući održivo i ekološki prihvatljivo rešenje za energetske potrebe zajednice.

Banatsko Novo selo

Ugrađena dva solarna sistema u obejkat, sistem od 10kW on-grid radi sopstvene proizvodnje električne energije i paralelan rad sa električnom mrežom. Ova elektrana donosi uštedu u domaćinstvu u pogledu smanjenja troškova za električnu energiju. Sistem 3kW off-grid ugrađen kako bi objekat ostao napojen kada je električna mreža van funkcije, omogućava rad osnovnih potrošača u objektu za vreme nestanka napajanja.

Beograd

Elektrana montirana na ravnom krovu firme, elektrana snage 140kWp postavljena radi napajanja firme solarnom energijom i smanjenja troškova za električnu energiju. Postavljena na posebnu konstrukciju od aluminijuma sa betonskim tegovima namenjenu za ravan krov.

Nova Varoš

Ukupno je postavljeno 140 kW solarnih panela. Na krovu firme, koji je pokriven trapeznim limom, postavljena je solarna elektrana snage 100 kW koja je privremeno povezana na električnu mrežu putem limitatora. Na krovu farme postavljena je solarna elektrana snage 30 kW, dok je na krovu domaćinstva koji je pokriven crepom postavljena solarna elektrana snage 10 kW, ova elektrana je povezana kao kupac-proizvođač.

Gospođinci

Na poljoprivrednom gazdinstvu je postavljeno 60 kW solarnih panela na krovu pokrivenom trapeznim limom, što je idealna podloga za njihovu montažu. Paneli su povezani na 3 različita invertora, čime se formiraju ukupno 3 elektrane. Prva elektrana ima snagu od 35 kW i povezana je na elektro mrežu kako bi se sva proizvedena električna energija prodavala. Druge dve elektrane imaju snage od 12 kW i 13 kW i povezane su na brojila domaćinstava i prodavnica kao kupci-proizvođači kako bi se ostvarila ušteda na računima.

Niš

Na krovu restorana, koji je pokriven trapeznim limom, postavljena je solarna elektrana snage 40 kW. Elektrana je privremeno povezana na električnu mrežu putem limitatora sve dok investitor ne stekne status kupca-proizvođača. Na taj način, investitor ostvaruje uštedu od trenutka kada je elektrana montirana, a nakon što se poveže kao kupac-proizvođač, dodatnu uštedu ostvaruje izvozom viška električne energije u
mrežu i njegovim ponovnim korišćenjem po nižoj ceni.

Obrenovac

Na krovu autoperionice u Obrenovcu postavljena je solarna elektrana snage 30 kW. Specijalna konstrukcija omogućava fiksiranje panela na krov koji je pokriven leksanom, odnosno polikarbonatnim pločama. Elektrana je povezana preko limitatora kako bi smanjila potrošnju električne energije tokom dana kada je perionica najviše u upotrebi. Limitator reguliše proizvodnju elektrane prema trenutnoj potrošnji u objektu.

Ovča

Na krovu domaćinstva pokrivenog crepom montirana je mala kućna solarna elektrana snage 10 kW. Elektrana je povezana kao kupac-proizvođač kako bi se smanjili računi za električnu energiju. Zbog oblika i veličine krova, paneli su postavljeni u dva vertikalna reda i jedan horizontalni red. Ovako je postignuta optimalna raspodela panela radi maksimalnog iskorišćenja solarnog potencijala.

Zaovine

Na kamenitom terenu pod nagibom postavljena je solarna elektrana snage 30 kW. Betonske stope su izlivene kako bi se stvorila čvrsta osnova za montažu aluminijumske konstrukcije i panela. Koriste se bifacijalni paneli koji imaju sposobnost generisanja električne energije sa obe strane panela. Elektrana je povezana na električnu mrežu radi prodaje celokupne proizvedene električne energije. Ovaj sistem omogućava optimalno iskorišćavanje sunčeve energije i efikasnu proizvodnju električne energije.

Požarevac

Ukupno je montirano 70 kW solarnih panela. Solarna elektrana snage 50 kW je postavljena na zemlji, sa izlivenim betonskim stopama kao osnovom. Dve elektrane, svaka snage 10 kW, su postavljene na krovu domaćinstva i krovu firme. Sve tri elektrane su povezane kao kupci-proizvođači na postojeća brojila, što omogućava da se proizvedena električna energija koristi unutar objekata i ostvari ušteda na računima.

Temerin 9,36 MW

Fotonaponska elektrana “FNE Gobem” u Temerinu, sa kapacitetom od 9,36 MW, prostire se na 14 hektara zemljišta i predstavlja jedan od najznačajnijih projekata solarne energije u regionu. Tehničku dokumentaciju za ovaj projekat pripremila je kompanija “Solar Energy” d.o.o. iz Novog Sada. Prosečna godišnja procenjena proizvodnja elektrane iznosi oko 16.198 GWh, dok se očekuje smanjenje emisije CO2 za otprilike 6.630 tona. Elektrana “FNE Gobem” u Temerinu biće povezana na distributivni sistem električne energije (DSEE), omogućavajući isporuku održive energije za potrebe celokupne zajednice..

Kanjiža 160kW

Ova solarna elektrana koristi Canadian Solar 545W panele i Fuji invertore različitih snaga (75 kW, 60 kW i 25 kW), čime ostvaruje ukupnu snagu panela od 160 kW. Osim visoke efikasnosti panela u korišćenju sunčeve energije, ovaj sistem osigurava pouzdanu konverziju solarno generisane energije putem kvalitetnih Fuji invertora. Sa ekološkim pristupom i ekonomskom isplativošću, ova solarna elektrana pruža održivo rešenje za potrebe domaćinstava i poslovnih prostora, doprinoseći istovremeno zaštiti životne sredine i smanjenju troškova energije.

Boljevac 1MW

Ova solarna elektrana, smeštena u Boljevcu, sa snagom od 1MW, postavljena je sa 18 Huawei invertera jačine od 50kW, podržana sa preko 2000 solarnih panela. Osim osiguravanja električne energije za sopstvene potrebe, ova instalacija smanjuje operativne troškove, s obzirom da ne zahteva gorivo za proizvodnju. Kao ekološki prihvatljiv izvor bez emisije CO2, ova solarna elektrana pruža održivo rešenje za energetsku potrošnju i doprinosi zaštiti životne sredine.

Sombor 50kW

U Somboru je postavljena solarna elektrana snage 50 kW. Na krovu objekta instalirano je 40 kW solarnih panela, dok je dodatnih 10 kW postavljeno na zemlji. Korišćeni su Canadian Solar paneli snage 660W i Huawei invertor snage 50 kW. Ova elektrana značajno umanjuje operativne troškove kompanije i doprinosi smanjenju emisje CO2.

Odžaci 50kW

U izgradnji elektrane korišćeni su Huawei invertor od 50 kW i Canadian Solar solarni paneli snage 660 W. Postavljena je na krovu objekta kao on-grid sistem, kako bi snabdevala firmu solarnom energijom i smanjila troškove električne energije.

Pančevo 14kW

Na krovu prekrivenom trapeznim limom postavljeni su Ulica Solar solarni paneli snage 545W, prilagođeni idealnoj podlozi za montažu. Ovi paneli su spojeni na 12kW Huawei invertor, čineći ukupnu snagu elektrane od 14kW. Ova elektrana funkcioniše kao on-grid sistem.

Padina 14,5 kW

Na krovu prekrivenom trapeznim limom postavljeni su Ulica Solar solarni paneli snage 545W, prilagođeni idealnoj podlozi za montažu. Ovi paneli su spojeni na 12kW Huawei invertor, čineći ukupnu snagu elektrane od 14kW. Ova elektrana funkcioniše kao on-grid sistem.

Ripanj

Ugrađen je solarni sistem na krovu domaćinstva u Ripnju snage 10 kW, sa planiranom mesečnom proizvodnjom električne energije od oko 1300 kWh do 1500 kWh. Za potrebe elektrane korišćen je Sunways inverter.

Zemun

Ugrađen je on-grid solarni sistem na krovu domaćinstva u Zemunu snage 6 kW. Sistem je povezan na distributivni sistem električne energije. Za potrebe elektrane korišćen je Sunways inverter.

Padina

Sa zadovoljstvom vas obaveštavam o uspešno završenom projektu. Naša ekipa je postavila 22 panela od 470 W, što ukupno čini solarni sistem snage 10 kW. Za potrebe elektrane, ugrađen je Sunways inverter. Ovaj sistem će omogućiti efikasnu proizvodnju električne energije i doprineti održivom korišćenju obnovljivih izvora energije.

Obrenovac

Još jedan uspešno postavljen mrežni solarni sistem snage 5 kW u Obrenovcu. Ovaj poluautonomni sistem za proizvodnju električne energije je dizajniran za ubrizgavanje u mrežu, lokalnu potrošnju ili opcionalno skladištenje. Idealno je rešenje za industriju, preduzeća i domove koji žele ostvariti uštede na računu za električnu energiju. Za potrebe elektrane u ovom projektu koristili smo Sunways inverter. 

Ležimir

Elektrana montirana na zemlji, snage 30kW. Izlivene betonske stope na koje se montirala aluminijumska konstrukcija i paneli. Montirani bifacijalni paneli koji imaju mogućnost proizvodnje energije sa obe strane panela. Elektrana povezana na apartmane u neposrednoj blizini preko limitatora dok ne stekne status kupca proizvođača.

Slovačka 750kW na zemlji

Demontaža starih panela i stare drvene konstrukcije. Montaža novih panela i nove aluminijumske konstrukicje. Demontirano 470 stolova sa ukupno 5640 panela i na njihovo mesto montirano 470 stolova sa ukupno 1410 novih panela.