Projektovanje solarnih elektrana je ogroman korak koji povezuje ideju, plan i cilj. Dobro osmišljen projekat nas do cilja dovodi na prethodno definisan način kroz korake koje nepredviđene okolnosti ne mogu poremetiti. Uz Solar Energy tim kojeg čine iskusni stručnjaci, vaše ideje postaju stvarnost.

Šta podrazumeva projektovanje solarnih elektrana?

Projektovanje podrazumeva niz složenih radnji koje za proizvod daju električnu energiju koja je dobijena na maksimalno ekološki način. Iako solarni paneli sami po sebi izgledaju jednostavno, iza svakog solarnog panela stoji tim inženjera elektronike, statike, ekonomije, ekologije, logistike, prava…

Kakva je procedura pri projektovanju solarnih elektrana?

Procedura usluge projektovanja solarne elektrane je složena i obuhvata više tačaka koje moraju biti ispunjene kako bi se projekat realizovao.

Dogovor sa investitorima (želje i očekivanja investitora)

Dogovor sa investitorom može biti najvažnija tačka kada je u pitanju projektovanje elektrane. U dogovoru treba jasno definisati cilj, budžet i rokove. Te tri stvari su zavisne jedna od druge. Investitor može da ima ideju cilja naspram kojeg bi se utvrdio budžet. Ili može da ima definisan budžet naspram kog dobija predlog projekta (cilja). Može da se desi situacija gde investitor nudi zadat rok. Na primer, želi da se projekat završi pre zime. Tu je ključan faktor vreme. Manjak vremena zahteva veću logistiku kako bi transport, ugradnja i instalacija tekli sinhronizovano.

Izrada idejnog projekta solarne elektrane

Idejni projekat solarne elektrane predstavlja konceptualni plan solarnog postrojenja, koji uzima u obzir faktore poput lokacije, kapaciteta i tehnologije panela.

Analiza lokacije elektrane

Znamo da više sunca znači više električne energije. Iako priroda ume da bude nepredvidiva, mi ipak možemo pratiti neke parametre koji nam dosta precizno mogu pokazati koliko sunčeve svetlosti generiše određena geografska površina u periodu od godinu dana, odnosno koliko sunčanih dana imamo u toku godine. Te parametre prikupljamo pomoću softverskih alata i mapa, pre nego što projektovanje i izgradnja počne.

Ako je na specifičnoj lokaciji koja je namenjena za projektovanje solarnih panela broj sunčanih dana manji od optimalnog, tada je eventualno rešenje da se ugrade kvalitetniji solarni paneli, veće snage, koji bi apsorbovali veću koncentraciju sunčane energije i sproveli je u elektro-mrežu.

Izrada glavnog projekta za solarnu elektranu

Nakon idejnog, sledi glavni projekat koji predstavlja detaljan plan koji definiše sve tehničke aspekte izgradnje solarnog postrojenja.

Detaljni tehnički projekat - Specifikacija materijala i opreme

Ovaj deo obuhvata detaljnu specifikaciju materijala i opreme potrebne od kojeg će biti izvršena izgradnja solarnog sistema, uključujući panele, baterije, invertore, priključke za mrežu, kablove i montažne konstrukcije.

Odluka o vrsti instalacije

Kada se analizira mesto izgradnje i svi tehnički aspekti, tada utvrđujemo optimalnu vrstu instalacije panela, kao što su fiksni ili praćeni sistemi. Oba sistema imaju prednosti i mane. Odluku o vrsti instalacije određujemo na osnovu potreba koje budžet može da pokrije.

Fiksni sistemi su najzastupljeniji. Ovi sistemi se uglavnom postavljaju na lokacije sa stabilnim i konzistentnim sunčevim uslovima. Odlikuje ih jednostavnost i niži troškovi instalacije. Sa druge strane imamo praćeni sistem koji pored statike ima i mehaniku. Konstrukcija je skuplja, ali su zato paneli efikasniji jer su u svakom momentu okrenuti tako da generišu najveći broj sunčevih zraka.

Odabir komponenti

Odabir komponenti uglavnom zavisi od vaših potreba. Svakom korisniku je u interesu da se osigura efikasnost, pouzdanost i dugotrajnost svih komponenti solarnih elektrana. Zato je bitno da se komponente detaljno analiziraju uzimajući u obzir njihove karakteristike, performanse, kao i finansijske i ekološke faktore. U komponente spadaju: solarni paneli, baterije (ako je u pitanju off-grid  sistem), invertori, nosači, kablovska infrastruktura…

Tehnologija i oprema

Tehnologija i oprema predstavlja fazu projektovanja koja uključuje odabir tehnoloških rešenja i opreme koja će obezbediti optimalnu proizvodnju električne energije iz sunčeve svetlosti.

Paneli: Paneli predstavljaju ključnu komponentu opreme. Postoje različite vrste panela kao što su monokristalni, polikristalni i tankoslojni paneli. Karakteristike panela mogu biti: pristupačnost, efikasnost, fleksibilnost, prilagodljivost…

Invertori: Invertori pretvaraju jednosmernu struju (DC) koju su solarni paneli proizveli u neizmeničnu (AC) koju, kroz priključak, koristimo u domaćinstvu. Napredniji invertori mogu imati dodatne funkcije poput praćenja proizvodnje energije i prilagođavanja rada sistema u realnom vremenu kako bi se maksimizirala efikasnost.

Baterije: Baterije se koriste za skladištenje viška proizvedene električne energije za kasniju upotrebu. Kada biramo baterije, interesovaće nas sledeće karakteristike: baterija mora biti kompatibilna sa sistemom, kapacitet skladištenja, brzina punjenja i pražnjenja, dugotrajnost.

Montažni sistemi: Kvalitetni montažni sistemi su neophodni za sigurno i efikasno postavljanje panela na odgovarajućim površinama. Postoje različite vrste montažnih sistema, uključujući fiksne i praćene sisteme, koji se mogu prilagoditi različitim terenima i uslovima.

Nadzorni i kontrolni sistemi: Napredni nadzorni i kontrolni sistemi omogućavaju praćenje i upravljanje radom solarnog sistema u realnom vremenu. Ovi sistemi omogućavaju detekciju i rešavanje problema na daljinu, kao i optimizaciju rada sistema radi maksimiziranja proizvodnje energije.

Zaštita od prenapona i preopterećenja: Osigurači, prekidači i drugi zaštitni uređaji su neophodni kako bi solarna elektrana ispoštovala bezbednosne norme.

Ekološki aspekti: Pri odabiru tehnologije i opreme, važno je uzeti u obzir i ekološke aspekte, uključujući potrošnju resursa, uticaj na životnu sredinu tokom proizvodnje i korišćenja, kao i mogućnost recikliranja i odlaganja na kraju radnog veka.

Izrada svih pomoćnih projekata

Izrada pomoćnih projekata je neophodna kako bi se osigurala sigurnost, zaštita životne sredine i statička stabilnost solarnog sistema.

Zaštita od požara

Planiranje sistema zaštite od požara ključno je kako bi se osigurala bezbednost postrojenja i okoline.

Uticaj na okolinu

Analiza uticaja na okolinu neophodna je radi osiguranja održivosti i minimalnog negativnog uticaja na prirodni ekosistem.

Sigurnost sistema

Bezbednost sistema je od suštinskog značaja kako bi se izbegli incidenti i oštećenja.

Statika

Analiza statike osigurava da konstrukcija bude stabilna i pouzdana tokom svih vremenskih uslova.

Koja su potrebna dokumenta za dobijanje dozvole za solarne elektrane?

Proces dobijanja dozvole za solarnu elektranu zahteva detaljnu dokumentaciju koja varira u zavisnosti od vrste postrojenja i lokacije.

Dozvola za izgradnju solarne elektrane za poslovne objekte

Ova procedura obuhvata nekoliko koraka i zahteva saradnju sa lokalnim vlastima kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih regulativa i standarda republike Srbije. Za priključenje na poslovne objekte, potrebno je obezbediti kompletnu tehničku dokumentaciju, kao i studiju uticaja na životnu sredinu. Nakon prikupljene tehničke dokumentacije i ostalih dokumenata, sledi apliciranje za dozvolu kod nadležnih institucija. Nakon što nadležne institucije procene da projekat ispunjava zakonske zahteve i standarde, izdaje se dozvola za projektovanje solarne elektrane. Čak i nakon završetka projekta, bitno je vršiti praćenje i održavanje elektrane što uključuje redovne inspekcije i servisiranje opreme kako bi se održala visoka proizvodnja električne energije.

Solarni sistemi - Potrebna dokumentacija domaćinstva

Za solarni sistem na domaćinstvu (kuće, vikendice …), obično su potrebne manje formalnosti, ali i dalje su neophodne određene dozvole i saglasnosti. Pored tehničke dokumentacije i zahteva za instalaciju, potrebna je i dokumentacija o vlasništvu ili zakupu, dokumentacija o električnoj instalaciji, dozvole za gradnju ili promene na objektu. Kada je u pitanju zgrada ili neka zajednička površina, potrebna je saglasnost komšija ili udruženja stanara.

Šta nakon izrade projekta za solarni sistem-elektranu?

Nakon završetka, sledi faza realizacije koja obuhvata nabavku materijala, izgradnja postrojenja, i testiranje sistema.

Koja je cena usluge projektovanja solarne elektrane?

Cena usluge projektovanja elektrane varira u zavisnosti od različitih faktora kao što su veličina postrojenja, tehnologija, i specifični zahtevi investitora. U svakom slučaju, solarna elektrana je dugoročna investicija koja posle određenog vremena otplaćuje samu sebe i pravi dodatni profit. Profit može da se predstavi u vidu umanjenja računa za struju.

Zašto da izaberete Solar Energy za projektovanje solarnih elektrana?

Solar Energy nudi kvalitetnu opremu, sveobuhvatnu dokumentaciju i licence, bogato iskustvo u industriji (sistem “ključ u ruke” ), i kontinuiranu podršku tokom celog procesa.

Kvalitetna oprema

Solar Energy nudi odabir kvalitetne opreme koja je ključna za postizanje visokih performansi, pouzdanosti i dugotrajnosti elektrana.

Dokumentacija i licence

Usluge projektovanja panela mora da prati dokumentacija koja garantuje pravnu i administrativnu osnovu kako bi projekat mogao da se realizuje u skladu sa propisima i standardima.

Iskustvo

Zahvaljujući višegodišnjem stečenom iskustvu, nove izazove i prepreke rešavamo sa lakoćom. Trudimo se da kvalitet i profesionalnost grade naš brend.

Održavanje i podrška

Svojim klijentima nudimo kontinuirani kontakt i podršku da bismo bili sigurni da će naše solarne elektrane ostati dugovečne. Blagovremeni pregled stručnjaka pomaže da bi se unapred uklonio potencijalni problem sistema i njegove mreže.

Naše reference

Ponosni smo što smo širom regiona iza sebe ostavili na desetine megavata. S optimizmom puštamo da naša dela govore.

Na našem sajtu možete detaljno pregledati naše reference gde ćete se uveriti u kvalitet naših usluga.

Previous slide
Next slide

Zakaži besplatne konsultacije za izgradnju solarnih elektrana!

Zakazivanje besplatnih tridesetominutnih konsultacija je jednostavno i brzo. Naši stručnjaci su spremni da odgovore na vaša pitanja i pruže vam savete koji će vam pomoći u planiranju vašeg solarnog projekta.

Kontakt telefon:
+381 62 800 22 27

Kontakt email:
prodaja@solarenergy.rs

Često postavljana pitanja (FAQ)

Optimalna lokacija za solarnu elektranu se određuje na osnovu meteoroloških podataka koji nam govore da li na određenoj lokaciji možemo očekivati optimalan broj sunčanih dana kako bi elektrana bila maksimalno iskoristljiva, odnosno smanjenje potrošnje električne energije svedeno na minimum uz maksimalanu proizvodnju iste iz obnovljivih izvora.

Proizvodnja električne energije procenjuje se uzimajući u obzir faktore kao što su sunčeva radijacija (energija), karakteristike panela, orijentacija i nagib panela, potrebe potrošača i vremenski uslovi. Ovi faktori se kombinuju da bi se pružila procena očekivane proizvodnje električne energije, što je ključno za planiranje kapaciteta sistema i investicija.

Bezbednost i pouzdanost se postiže redovnim održavanjem, zaštitom od prenapona, sigurnosnim procedurama, praćenjem performansi i korišćenjem kvalitetne opreme. Ove mere osiguravaju stabilan i siguran rad sistema, smanjujući rizik od kvarova i neplaniranih prekida.

Ekonomski benefiti obuhvataju smanjene troškove energije, stabilnost budžeta, brz povraćaj investicije, povećanje vrednosti nekretnina

Solarne elektrane spadaju pod obnovljiv izvor električne energije. Dok vetrenjače mogu da povrede ptice u letu i dok hidrocentrale mogu da spreče ribe da dođu do svog mrestilišta, solarni paneli ninakoji način ne ugrožavaju eko sistem.

Da, ove elektrane se mogu integrisati u postojeću energetsku infrastrukturu kroz različite sisteme distribucije i korišćenjem tehnologija kao što su mrežno povezani sistemi, hibridni sistemi ili korišćenjem baterija za skladištenje energije.