On Grid ili mrežni solarni sistemi (solarne elektrane) su daleko najčešći sistemi koji se ugrađuju u domaćinstvima i preduzećima za različite namene. Ovim sistemima nisu potrebne baterije i isključivo koriste solarne mrežne invertore i priključene su preko instalacije objekta na distributivni sistem električne energije (DSEE). Solarne elektrane prvenstveno proizvode energiju za sopstvene potrebe, a svaki višak se isporučuje u distributivni sistem električne energije,  skladišti i prenosi iz meseca u mesec, pa je možete koristiti kada nemate proizvodnju sa solarnih panela.

Isplativost On-Grid Solarnih Sistema

solar energy

Ovakvi solarni sistemi su izuzetno isplativi i doprinose smanjenju računa za električnu energiju. Ako vaš solarni sistem koji je ugrađen pravi više energije nego što je potrebno za vaše potrebe, prema novom zakonu o obnovljivim izvorima energije (OIE) imamo mogućnost da taj višak plasiramo u mrežu. Na ovaj način možete da napravite zalihu električne energije za period kada će vam ta energija biti potrebna, recimo  u zimskom periodu. Ako na primer imate solarni sistem koji mesečno proizvodi 2000kWh, a u jednom mesecu potrošite 1000kWh, višak električne energije se skladišti u mreži i to možete da iskoristite u nekim narednim mesecima, između ostalog u zimskom periodu.

Prednosti On-Grid Solarnih Sistema

Mrežni solarni sistemi imaju velike prednosti nakon ugradnje i našim korisnicima se ovakva investicija isplatila u periodu od 5 do 9 godina u zavisnosti i veličine solarnog sistema koji su ugradili. Još neke od prednosti ovih solarnih sistema:

Smanjenje računa za struju

Sa postavljenim mrežnim solarnim sistemom, potrošač mora da plaća samo razliku proizvedene i potrošene električne energije, osiguravajući da se račun koji se generiše svakog meseca drastično smanji. Veliki broj naših korisnika je uspeo da smanji mesečne račune za struju za čak 90%. U vreme ekonomske i svetske energetske krize, investicija u mrežne solarne sisteme bi mogla brzo da se isplati i implementacijom ovakvog sistema, možete očuvati životnu sredinu i zdravlje vaših najbližih.

Lako održavanje

Kod mrežnog sistema, nije potrebno skladištenje električne energije (baterije) kako bi solarni sistem funkcionisao, zato je održavanje ovakvog sistema vrlo jednostavno.

Veći povratak uložene investicije

Mrežni solarni sistemi su ekonomičniji u odnosu na druge vrste solarnih sistema, zbog odsustva baterija. Takođe, generišu najveću količinu električne energije u poređenju sa drugim tipovima solarnih sistema. Minimalno održavanje i smanjenje mesečnih računa za struju obezbeđuju povraćaj uloženog od čak 25 - 30%. Sa ovim beneficijama, mrežni solarni sistemi su najprikladniji za korisnike sa stabilnim snabdevanjem električnom energijom i minimalnim prekidima. Pored domaćinstava, obrazovne institucije, industrijske jedinice i komercijalne ustanove takođe instaliraju mrežne solarne sisteme zbog njihove visoke isplativosti.

Najčešći Mrežni Solarni Sistemi za Kuću?

Najčešći meržni solarni sitemi za potrebe domaćinstva u 2022. godini su bili:

5kW On-Grid Solarni Sistem

10kW On-Grid Solarni Sistem

Na osnovu analize podataka i električne energije koja je potrebna za vaše potrebe, naši iskusni inženjeri će Vam predložiti najbolji solarni sistem za vaše domaćinstvo i solarnu elektranu.