Uslovi i odredbe garancije na FUJI proizvode

Ⅰ.Standardni uslovi garancije

Garantni period: Fuji Solar Inverter Technology Co., Ltd., monofazni, trofazni i hibridni serijski pretvarači dolaze sa garancijom proizvođača od 144 meseca (12 godina).Dodatni proizvodi:WiFi modul, GPRS modul, LAN modul, Data logger, CT itd. standardno dolaze sa garancijom proizvođača od 24 meseca (2 godine) pod istim uslovima.

Obim primene: Ovi uslovi garancije se primenjuju na pretvarače i opremu koji su kupljeni od firme Solar Energy D.O.O. Novi Sad (u daljem tekstu Solar Energy).

Geografski opseg: Uslovi i odredbe Fuji garancije važe samo za uređaje koji su prvobitno kupljeni od firme Solar Energy osim ako ne postoji posebno propisana garancija
između kompanije Solar Energy i direktnog kupca. Za sve uređaje prodate u jednoj zemlji, ali instalirane u drugoj zemlji/regionu, garancija će postati nevažeća ako Solar Energy ne pruži pismenu potvrdu/odobrenje pre instalacije.

Garantni sertifikati: pažljivo čuvajte originalnu fakturu ili račun. Kupci moraju da ga podnesu radi zahteva za garanciju ako je potrebno.

Ⅱ. Garantne politike

  1. Ako se uređaj pokvari ili ne radi iz tehničkih razloga ili mehaničkog oštećenja tokom garantnog perioda, molimo kontaktirajte našu kompaniju putem e-pošte na solarshopelektro@gmail.com kako biste dobili podršku. U skladu sa uslovima i odredbama Solar Energy garancije, ako se uređaj pokvari, dostavite nam sledeće informacije ili dokumente (ove informacije će pomoći našem timu da reši problem sa uređajem):

-Naziv modela invertera i serijski broj.
-Račun ili faktura o kupovini.
-Informacije o konfiguraciji solarnog sistema kao što su broj povezanih panela, marka panela, tip panela, način povezivanja panela, napon mreže itd.
-Poruka o grešci pretvarača (uključujući šifru greške, slike greške) i druge informacije o kvaru koje se mogu opisati.
-Informacije o prethodnim kvarovima i greškama pretvarača (ako postoje).

  1. Ako se uređaj pokvari ili ne radi iz tehničkih razloga ili mehaničkog oštećenja tokom garantnog roka, Solar Energy će obezbediti sledeću podršku u skladu sa stvarnom situacijom:

-Telefonska podrška.
-Popravka pokvarenog uređaja.
-Zamena komponente ili pretvarača (za pretvarač koji je prestao da radi, Solar Energy će vam ponuditi ekvivalentan inverter kao zamenu).

Napomena: Ako se uređaj zameni u garantnom roku, preostala garancija neispravnog uređaja će se
automatski preneti na novi zamenski uređaj.Uređaj mora biti upakovan u originalno
pakovanje ili ekvivalentno pakovanje ako se zahteva da se vrati na određeno mesto.

Ⅲ. Izuzeci od garancije

Sve okolnosti navedene na listi ispod nisu pokrivene Solar Energy uslovima garancije:

-Uređaj bez ikakve oznake Fuji
-Garancija uređaja je istekla (osim ako postoji ugovor o produženju garancije).
-Oštećenja ili kvarovi uzrokovani korišćenjem komponenti ili programa koji nisu deo kompanije Fuji.
-Oštećenja ili kvarovi uzrokovani radom, popravkom, demontažom ili modifikacijom koju je izvršila neovlašćena osoba.
-Oštećenja ili kvarovi uzrokovani radom ili korišćenjem uređaja izvan okvira propisanih relevantnim nacionalnim i industrijskim standardima, kao i bilo koje instalacije ili operacije koje nisu u skladu sa onima koje je proizvođač propisao.
-Namerno upropašten uređaj, uređaj sa neizbrisivim tragom ili ukradeni uređaj.
-Oštećenja izazvana nepredvidivim faktorima ili višom silom kao što su zemljotres, olujno vreme, poplava, munja, požar, štetočine itd.
-Oštećenja koja su nastala u transportu.

Ako su se desile gore navedene situacije, a kupac zahteva usluge održavanja za pokvaren uređaj, možemo da pružimo plaćene usluge održavanja na osnovu urađene procene servisnog tima.

Ⅳ. Plaćena usluga

Za uređaje koje nisu u garantnom roku, Solar Energy može da pruži usluge plaćenog održavanja i trošak može da uključuje:

-Troškovi usluga na licu mesta: putni troškovi inženjera, troškovi popravke i puštanja u rad itd.
-Cena materijala: cena komponenti koje se koriste za popravku uređaja.
-Transport: transport uređaja do i od mesta instalacije.

Ⅴ. Druge važne stvari
Gore navedene odredbe su predvidele odgovornost za sve proizvode koje smo prodali, bez pismene potvrde, Solar Energy ne preuzima nikakvu odgovornost osim gore navedenih odredbi.
U slučaju da uređaj ne radi ispravno, odgovornost kompanije prema korisniku je ograničena na popravku i/ili zamenu uređaja u skladu sa gore navedenim odredbama. Pored toga, nema više drugih odgovornosti ili obaveza.
Ako se smatra da su gore navedene odredbe suprotne važećem zakonu, mi ćemo ih primeniti u skladu sa zakonom, a ostale odredbe su i dalje na snazi.