SUNWAYS trofazni invertor (Dual MPPT) STT-3K-6KTL-M

SUNWAYS trofazni invertor (Dual MPPT) STT-3K-6KTL-M

  • Visoka efikasnost konverzije energije 98,3%.
  • Evropska efikasnost 98,0%.
  • Algoritam za nalaženje tačke maksimalne snage (MPPT).
  • Mogućnost preopterećenja do 10% kontinualnog izlaza.
  • Kompatabilan sa panelima velikih snaga, sa maksimalnom ulaznom strujom od 15A.
  • Jednostavani za korišćenje.
  • Brza i laka konfiguracija preko aplikacije ili OLED displeja.
  • IP65 zaštita, mogućnost instalacije van zatvorenog prostora
Kategorija:

Invertor je pretvarač enegretske elektronike koji jednosmernu energiju dobijenu od FN panela pretvara u naizmeničnu energiju, prikladnu za predaju u distributivnu električnu mrežu. Uloga invertora u FN sistemima je određena vrstom FN sistema. Kod samostalnih FN sistema uloga im je da jednosmerni napon akulumatora pretvore u naizmenični napon za potrebe potrošača koji se napajaju naizmeničnim naponom. Kod FN sistema spojenih na distributivnu električnu mrežu, jednosmerni napon fotonaponskih panela pretvaraju u naizmenični napon, koji odgovara naponu I frekvenciji mreže.