RSM150-8-505M 505Wp

RSM150-8-505M 505Wp

HC (Half Cell) tehnologija poboljšava proizvodnju električne energije ukoliko se modul nađe u uslovima slabog sunčevog zračenja, tj u uslovima senčenja. Ukoliko je jedana polovina FN panela u senci, druga obavlja konverziju bez ikakvih problema ili ukoliko je jedna polovina oštećena druga proizvodi el. energiju.

Kao jedna od najstarijih fotonaponskih tehnologija, tehnologija monokristalnih ćelija je prošla kroz najviše testiranja u svom veku. Napredak ove tehnologije tokom godina značajno je poboljšao njenu efikasnost.

Kategorija:

Električni podaci:

 • Nazivna snaga : 505WP
 • Struja kratkog spoja: 12.53A
 • Napon otvorenog kola: 51.23V
 • Maksimalna struja snage: 11.74A
 • Maksimalni napon napajanja: 43.10V
 • Efikasnost modula: 20.6%

Materijal:

 • Efekat niske vruće tačke
 • Nema degradacije izazvane svetlom
 • Visoka efikasnost konverzije sa visokom pouzdanošću
 • Jedinstvene performanse ćelije sa stabilnom kontrolom procesa
 • Odlične performanse proizvodnje energije pod niskim zračenjem
 • Dobra električna izolacija
 • Odlična UV otpornost i otpornost na starenje

Tehnicki opis: OVDE