HiTouch HN21-66HT

HiTouch HN21-66HT

 • Veća efikasnost konverzije modula ima koristi od veće strukture pločice i polućelije.
  MBB tehnologija poboljšava prikupljanje struje sa manjim otporom serije.
 • Niža radna temperatura i temperaturni koeficijent povećavaju izlaznu snagu
 • Modul sertifikovan da izdrži ekstremna opterećenja vetra (2400 Pascal) i sneg (5400 Pascal).
  Odlične anti-PID performanse koje garantuju bolju održivost u teškim uslovima.
 • Smanjite rizik od vrućih tačaka sa optimizovanim električnim dizajnom i nižom radnom strujom.
  Smanjite rizik od pucanja MBB dizajnom solarnih ćelija.
 • 22.21% efikasnost
 • Garancija 30 godina – na 87% snage nakon 30 godina
Kategorija:

Tehnički opis: OVDE