FU-SUN- 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /10 /12 K-G05

FU-SUN- 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /10 /12 K-G05

Invertor je vrsta pretvarača energetske elektronike, koji jednosmerni napon na svom ulazu pretvara u naizmenični napon na izlaznim krajevima. Kod fotonaponskih sistema spojenih na distributivnu električnu mrežu, jednosmerni napon fotonaponskih panela pretvaraju u u naizmeničan napon, koji odgovara naponu i frekvenciji mreže. Pri ovom pretvaranju jednosmerne snage u naizmeničnu gubici u invertoru treba da budu minimalni, što se danas postiže sa savremenim elektronskim komponentama i njihovim načinom upravljanja. Ovaj string invertor karakteriše više nezavisnih ulaza za spajanje FN panela, najčešće dva. Konstruisan je za rad sa niskim naponskim nivoima na ulaznoj jednosmernoj strani. U većim fotonaponskim elektranama može postojati na desetine string invertora.

Kategorija:

Ova serija pretvarača je specijalno dizajnirana za trofazne PV sisteme, pokrivajući širok raspon snage od 4kV, 5kV, 6kV, 7kV, 8kV, 10kV, 12kV. Sa kompaktnim dizajnom, lako se instalira i koristi. Podržava široki izlazni napon naizmenične struje kako bi se obezbedio duži radni sat.

2 MPP tracker, Maks. efikasnost do 98,3%
Aplikacija za nulti izvoz, VSG aplikacija
Inteligentno praćenje stringova (opciono)
Širok opseg izlaznog napona
Anti-PID funkcija (opciono)

Tehnički opis: OVDE