FU-SUN-60/70/75/80 – G

FU-SUN-60/70/75/80 – G

Invertor je vrsta pretvarača energetske elektronike, koji jednosmerni napon na svom ulazu pretvara u naizmenični napon na izlaznim krajevima. Kod fotonaponskih sistema spojenih na distributivnu električnu mrežu, jednosmerni napon fotonaponskih panela pretvaraju u u naizmeničan napon, koji odgovara naponu i frekvenciji mreže. Pri ovom pretvaranju jednosmerne snage u naizmeničnu gubici u invertoru treba da budu minimalni, što se danas postiže sa savremenim elektronskim komponentama i njihovim načinom upravljanja. Ovaj string invertor karakteriše više nezavisnih ulaza za spajanje FN panela, najčešće dva. Konstruisan je za rad sa niskim naponskim nivoima na ulaznoj jednosmernoj strani. U većim fotonaponskim elektranama može postojati na desetine string invertora.

Kategorija:

Inverter Fuji 60-80K povezan na mrežu je pogodan za srednje i velike komercijalne krovove i solarne fotonaponske sisteme postavljene na zemlju u kojima su pouzdanost i stabilnost važni. Inverter pune serije ima 30% DC ulaznog odnosa prevelike veličine i 10% AC izlaznog preopterećenja, nudeći brži povrat ulaganja.

4 MPP tracker, Maks. efikasnost do 98,7%
Aplikacija za nulti izvoz, VSG aplikacija
Inteligentno praćenje stringova (opciono)
Širok opseg izlaznog napona
Tip II DC/AC SPD
Anti-PID funkcija (opciono)

Tehnički opis: OVDE