FU-SUN- 15 / 17 K-G05

FU-SUN- 15 / 17 K-G05

Invertor je vrsta pretvarača energetske elektronike, koji jednosmerni napon na svom ulazu pretvara u naizmenični napon na izlaznim krajevima. Kod fotonaponskih sistema spojenih na distributivnu električnu mrežu, jednosmerni napon fotonaponskih panela pretvaraju u u naizmeničan napon, koji odgovara naponu i frekvenciji mreže. Pri ovom pretvaranju jednosmerne snage u naizmeničnu gubici u invertoru treba da budu minimalni, što se danas postiže sa savremenim elektronskim komponentama i njihovim načinom upravljanja. Ovaj string invertor karakteriše više nezavisnih ulaza za spajanje FN panela, najčešće dva. Konstruisan je za rad sa niskim naponskim nivoima na ulaznoj jednosmernoj strani. U većim fotonaponskim elektranama može postojati na desetine string invertora.

Kategorija:

Serijski proizvodi imaju dizajn 2 MPP trackera. Opremljen vijčanim terminalom za DC i AC stranu, pogodna instalacija i održavanje. Sa visokom preciznošću detekcije, kada je snaga opterećenja manja od 2%, tačnost merenja je i dalje visoka. Pored toga, omogućava daljinski nadzor i kontrolu sistema.

2 MPP tracker, Maks. efikasnost do 98,5%
Aplikacija za nulti izvoz, VSG aplikacija
Inteligentno praćenje stringova (opciono)
Širok opseg izlaznog napona
Anti-PID funkcija (opciono)

Tehnički opis: OVDE