SAMOSTALNI MOBILNI SOLARNI SISTEMI

 • Samostalni mobilni solarni sistemi za napajanje električnom energijom su namenjeni za napajanje električnih potrošača, na mestima gde ne postoji mogućnost napajanja iz električne distributivne mreže.
 • Pojava obnovljivih izvora električne energije omogućava razvoj novih vrsta samostalnih sistema za napajanje električnom energijom. Ovi sistemi se najčešće koriste u kombinaciji sa klasičnim samostalnim sistemima, kao što su akulumator i/ili agregat. Samostalni mobilni solarni sistemi se najčešće koriste u kombinaciji sa agregatom/akulumatorskim baterijama kao pomoćnim izvorom električne energije.
 • Za povećanje prinosa u ratarskim, voćarskim i povrtarskim zasadima potrebno je obezbediti sisteme za navodnjavanje, opremljene snažnim pumpama i odgovarajućim izvorima električne energije. Na mestima ge ne postoji mogućnost napajanja iz električne distributivne mreže, a potrebno je obezbediti napajanje pumpnog postrojenja za navodnjavanje, koriste se upravo ovakvi mobilni slarni sistemi. Za ove potrebe, već duže vreme dostupni su i alternativni izvori obnovljive energije, odnosno uređaji za konverziju solarne energije u električnu energiju-solarni paneli.
 • Velika prednost ovoga sistema je lako rukovanje, snaga za pokretanje iz je iz sunčevog zračenja (svima dostupna i u velikim količinama, nema goriva niti drugih izvora napajanja), praćenje položaja sunca, meteo stanica i video nadzor.
 • Na ovaj način je izbegnuta dodatna radna snaga. Sistem je potpuno samostalan od trenutka puštanja u rad.
 • Trenutno na tržištu nema isplativijeg a ujedno i efikasnijeg rešenja od ovoga koju krajnju kupci mogu dobiti direktnom prodajom ili online.
 • Mobilno postrojenje je lako prenosivo (jednostavno i brzo rasklapanje i demontaža kao i sklapanje, montaža I puštanje u rad) sa jedne lokacije na drugu u zavisnosti od potrebe korisnika.
 • Omogućeno je povećanje efikasnosti samostalne elektrane zbog mogućnosti automacke rotacije panela prema suncu, tako da sunčevi zraci u svakom trenutku maksimalno ozračuju FN panel, što dovodi do maksimalnog iskorišćenja sučevih zraka i povećanje efikasnosti do 40%.4
 • Potrošnja konvekcionalnog dizel električnog agregata iznosi 3 l/h euro-dizela. Utrošak za dvanaestočasovno vreme za 30 dana iznosi 1 080 l dizela, što predstavlja direktan finasijski izdatak od 1 188 e. Za ovakav fotonaponski sistem nije potrebno nikakvo gorivo, jedino gorivo su sunčevi zraci.
 • Agregat/baterije služe kao pomoćni izvor napajanja u slučaju noćnog navodnjavanja poljoprivrednih useva.
 • Cena jednog ovakog proizvoda se kreće 2400 e/kW (cena je promenljive prirode).
Call Now Button