Reference

REFERENCE

Banatsko Novo selo

Ugrađena dva solarna sistema u obejkat, sistem od 10kW on-grid radi sopstvene proizvodnje električne energije i paralelan rad sa električnom mrežom. Ova elektrana donosi uštedu u domaćinstvu u pogledu smanjenja troškova za električnu energiju. Sistem 3kW off-grid ugrađen kako bi objekat ostao napojen kada je električna mreža van funkcije, omogućava rad osnovnih potrošača u objektu za vreme nestanka napajanja.

Beograd 140kW

Elektrana montirana na ravnom krovu firme, elektrana snage 140kWp postavljena radi napajanja firme solarnom energijom i smanjenja troškova za električnu energiju. Postavljena na posebnu konstrukciju od aluminijuma sa betonskim tegovima namenjenu za ravan krov.

Ležimir 30kW na zemlji

Elektrana montirana na zemlji, snage 30kW. Izlivene betonske stope na koje se montirala aluminijumska konstrukcija i paneli. Montirani bifacijalni paneli koji imaju mogućnost proizvodnje energije sa obe strane panela. Elektrana povezana na apartmane u neposrednoj blizini preko limitatora dok ne stekne status kupca proizvođača.

Slovačka 750kW na zemlji

Demontaža starih panela i stare drvene konstrukcije. Montaža novih panela i nove aluminijumske konstrukicje. Demontirano 470 stolova sa ukupno 5640 panela i na njihovo mesto montirano 470 stolova sa ukupno 1410 novih panela.